STARPROJEKT

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

STARPROJEKT zajišťuje kompletní servis v oblasti projektování staveb. Zajistíme vše od architektonického návrhu přes prováděcí projekt až po návrh interiéru. Pomocí nejmodernější výpočetní techniky si lze Vaši stavbu prohlédnout ještě před začátkem stavebních prací.

  STARPROJEKT zajišťuje služby v těchto oblastech výstavby:

- rodinné domy
- bytová a občanská výstavba
- průmyslové stavby
- zemědělské stavby

Zabezpečení vstupních podkladů:
- obstarání vstupních údajů
- vypracování studií
- zajištění geologického, hydrogeologického a radonového průzkumu
- zajištění výškopisného a polohopisného zaměření pozemku
- zaměření stávajícího stavu objektu

Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení
- vypracování projektové dokumentace k vydání územního rozhodnutí
- projednání dokumentace  s dotčenými orgány státní správy
- vypracování návrhu na zahájení územního řízení

Zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební řízení
- vypracování projektové dokumentace k vydání stavebního povolení
- projednání  projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy
- vypracování návrhu pro zahájení stavebního řízení

Vypracování projektu pro realizaci stavby
- vypracování podkladů pro vypsání výběrového řízení pro dodavatele stavby
- vypracování realizačního projektu stavby

Práce spojené s realizací stavby
- výkon autorského dozoru
- zabezpečení dokumentace skutečného provedení stavby

Práce po dokončení stavby
- vypracování návrhu interiéru


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky